Perhatian Pasangan Suami Isteri. Benarkah Suami Menanggung Dosa Isteri? Ini PenjelasannyaKetika ijab kabul diucapkan maka tanggung jawab suami adalah terhadap isterinya. Segala yang dilakukan isteri, suami wajib mengetahui. Bahkan ketika sang isteri tidak melaksanakan shalat maka suami yang akan dipertanggungjawapkan di sana kelak.

Beza halnya ketika suami tidak shalat maka sang isteri tidak ikut bertanggung jawab kelak di pengadilan sang Khalik.
Dalam hal ini bukanlah kerana dosa isteri ditanggung oleh suami namun suami bertanggung jawab akan akhlak isterinya. Wajib mendidiknya menjadi wanita yang taat pada aturan Allah. Suami wajib mengingatkan isteri ketika isteri melakukan kesalahan dalam syariat atau kesalahan yang merugikan orang lain.
Jadi dosa suami adalah ketika ia lalai mengingatkan isteri dalam menjalankan perintah Allah. Tidak mengingatkan isteri dalam menjauhi larangan Allah. Atau tidak mendidik isteri dengan benar dalam hal Agama.
Oleh kerana itu wajib bagi suami untuk mempelajari ilmu agama lebih dalam dan mengajarkan serta mengajak isterinya untuk lebih mendekatkan diri kepada sang Pencipta.
Wajib bagi suami untuk memahami tugasnya sebagai pemimpin rumah tangga yang harus mendidik isterinya seperti Rosulullah mendidik isteri-isterinya dengan penuh kasih, kesabaran, dan pengertian.
Wajib pula baginya untuk mendidik anak anaknya agar kelak berakhlak mulia. Menjadi tentara tangguh Allah yang berjuang tak kenal lelah membela Agamanya.
”Seseorang tak akan menanggung dosa orang lain”. Dosa suami hanyalah ketika tidak mendidik, mengingatkan dan memperingatkan isteri. Apabila hal itu sudah dilakukan maka ketika isteri tetap saja bermaksiat dan tidak mematuhi suaminya maka dosa itu ditanggung oleh si isteri itu sendiri.
Begitupun isteri yang wajib dipatuhinya hanya perintah yang sesuai syari’at. Adapun perintah yang syubhat tidak wajib dilaksanakan. Bahkan si isteri pun harus cerdas membezakan mana perintah suami yang sesuai syariat, mana yang syubhat, dan mana yang bahkan melanggar syari’at.
Untuk itu, baik suami maupun isteri hendaknya saling mengingatkan dalam hal agama, saling berkongsi pengetahuan. Akan lebih baik lagi jika di dalam sebuah keluarga terdapat waktu khusus bersama untuk mengkaji ilmu agama islam.
Mengadakan majlis taklim keluarga merupakan salah satu ciri keluarga idaman yang In Shaa Allah akan membawa lebih banyak keberkahan memperkuat sakinah, mawaddah dan warohmah bukan hanya bagi suami dan isteri tapi juga bagi anak anak yang akan menjadi penyejuk mata.
Maka Makna kata ijab kabul bermakna aku terima tanggung jawab untuk mendidik, mengingatkan, dan memperingatkan dalam menuju agama Allah.
Jika itu tidak dilakukan maka dosanya suami pun ikut mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah dan begitu pula dengan calon anak-anak kelak yang berada dibawah perintah seorang lelaki dengan gelar suami.
Bagi para isteri teruslah belajar agama Allah meski tak harus diajarkan suami. Ilmu agama boleh didapat melalui banyak media seperti halnya mendatangi majlis taklim, membaca buku, atau sekedar menonton acara dakwah di televisi.
Wallahua’lam bishawab.
Sumber : islamidia
loading...
.com

0 comment... add one now